Odda Revisjon AS

Odda Revisjon AS ble etablert 1. desember 2011. Selskapet er en videreføring av Revisjonsfirma Eirik Lothe AS som drives fra de samme lokaler i Kremarveien 3 i Odda. Her finner du oss i etasjen over Sport1s sykkelavdeling.

Odda Revisjon AS har for tiden 5 ansatte, hvorav 4 oppdragsansvarlige. Selskapet eies i sin helhet av de oppdragsansvarlige.

Vi er medlemmer av Den Norske Revisorforening, og dette sikrer oss faglig oppdatering gjennom kursvirksomhet, kvalitetskontroll og kontinuerlig informasjon.

Vi har spesialisert oss på revisjon av små og mellomstore virksomheter, og mener å inneha svært god kompetanse på dette feltet. Se ellers under tjenester(link til tjenester).

Vi har for tiden ca 200 revisjonskunder, alt fra den minste enmannsbedrift til mellomstore produksjonsbedrifter med opptil 50 ansatte.

Odda Revisjon AS er et lite revisjonsfirma med kontor i Odda. Vi vektlegger lokal tilhørighet og har mesteparten av våre revisjonskunder i Indre Hardanger og Kvinnherad, men vi har også en del kunder i Bergen.

Vår filosofi er å være din lokale revisor, som er lett tilgjengelig i hverdagen for å bistå deg og din bedrift.